header
KOLM LÕVI OHUTUS - ohutusmärgid iga valdkonna jaoks - ohutusmärgid, ohutusmärgistus, ohutuskleebised • KLO PROF - safety signs
navigation
 • Ü L D I N F O
 • KLO PÄRING
 • OHUTUSMÄRGID
 • KLO POSTER
 • METALLIST MÄRGISTUS
 • MILITAARMÄRGISTUS
 • MEREOHUTUS
 • FOSFORMÄRGID
 • HELKURRIBAD - TÄPID
 • ADR / IMO / IATA KLEEBISED
 • TORUSTIKE KLEEBISED
 • NUMBRID-TÄHED
 • LADU+TRANSPORT
 • KONTORISSE
 • AVALIK RUUM
 • TEIBID + LINDID + PÕRANDALE
 • KINNITUSED+RAAMID
 • KELLAD
 • AVATUD-SULETUD SILDID
 • NÄHTAVUSRIBAD
 • METALLKARBID
 • KONTROLLKLEEBISED
 • KAELAKAARDID
 • TAHVLID
 • MÄRGISTAMINE
 • LOGOD TÖÖRÕIVASTELE
 • ERILAHENDUSED
 • OMA TEKSTIGA KLEEBISED-SILDID
 • AADRESSTÄHISED
 • PRAKTILINE KONTOR - TÖÖKOHT
 • MASINAOHUTUS
 • MATERJALID
 • TEHNILINE
 • NÄHTAVUSTABEL
 • ÕIGUSAKTID
 • KONTAKT
 • Galerii
 • VEEBI STRUKTUUR
 • Ohtlike saadetiste, mahutite ja veoste märgistamine. Liitum patareid ja aukud.

  Ohtlike saadetiste, mahutite ja veoste märgistamine (maantee ja lennutranspordis). IMO ja ADR kleebised ja märgised. ICAO limiteeritud kogus kleebised. Liitium patareide ja akude transport.

  ADR kleebised, ADR märgistus, ohtlikud veosed


  Liitium patareide ja akude transport. LIITIUMI PATAREIDE JA AKUDE TÄHISTUSKLEEBISTE ÜLDINFO LEIATE SIIT.

  Tähistuskleebised saab osta www.kohver.com veebilehelt: ART331 UN kleebisedART330 transport ainult transpordilennukisART327-331 ADR9 liitium.


  Ohtliku veose üldine märk 400x300mm

  Ohtliku veose tunnusmärgil on kaks rida, ülemisel real on kirjas selle aine ohu tunnusnumber ja alumisel real aine ÜRO nr,  mis on toodud Ohtlike veoste autoveo eeskirja lisas nr 1. Kui veokiga veetakse erinevaid aineid siis numbrite ei panda.

  Tühjad ilma numbriteta ohtlike veose kleebised 3tk pakis tk hind 12.59+km (pakk 37.77+km) või 10tk pakk 71.50+km. 
   
  Kliendi spersiifiliste numbritega kleebised 400x300mm: ühesuguste numbritega 6tk pakis tk hinnaga 15.09+km (90.54+km) või 10tk pakis 96.00+km.
   
  Enamlevinud ohtlike veoste numbrid:
  33/1203 – bensiin (väga tuleohtlik vedelik)
  30/1202 – diiselkütus (tuleohtlik vedelik)
  23/1978 – propaan (kergestisüttiv gaas)
  268/1005 – ammoniaak (mürgine, sööbiva toimega, põlev gaas)
  22/1013 – süsinikdioksiid (sügavalt jahutatud gaas)
  268/1017 – kloor (mürgine, sööbiva toimega gaas)
  225/1073 – hapnik, sügavalt jahutatud (sügavalt jahutatud, oksüdeeriva toimega)
  336/1230 – metanool (väga tuleohtlik mürgine vedelik)
  x423/1428 – naatrium (tahke aine, reageerib tormiliselt veega eraldades süttivaid gaase)
  80/1824 – naatriumhüdroksiid, lahus (sööbiva toimega aine)
  x886/1831 – väävelhape, suitsev (väga sööbiv mürgine aine, reageerib ohtlikult veega)
  885/2031 – lämmastikhape, sisaldab üle 70% puhast hapet (väga sööbiv, oksüdeeriv aine)
   
  ohtlike veoste märgistamine, ohtlikud veosed
   

  ADR kleebised / plastikud / pehmemagnet märgid

  Plahvatusohtlik aine Plahvatusohtlik aine Tuleohtli gaas Mittetuleohtlik, mittemürgine gaas Piiratud kogus (ICAO), Piiratud kogus (ADR)
  310
  ADR 1
  311, 312, 313
  ADR 1.4, ADR 1.5,
  ADR 1.6
  314B, 314W
  ADR 2.1
  315B, 315W
  ADR 2.2
  328Y, 328
  Plahvatusohtlik aine Plahvatusohtlik aine Tuleohtlik gaas Mittetuleohtlik, mittemürgine gaas.

   Piiratud kogus (ICAO), Piiratud kogus (ADR)

   

  Mürgine gaas Kergestisüttivad vedelikud Tuleohtlik aine Iseeneslik süttimine Tuleohtlik märjana Osüdeeruvad ained
  316
  ADR 2.3
  317B, 317W
  ADR 3
  318
  ADR 4.1
  319
  ADR 4.2
  320B, 320W
  ADR 4.3
   
  321
  ADR 5.1
   
  Mürgine gaas Kergestisüttivad vedelikud Tuleohtlik aine Iseeneslik süttimine  Tuleohtlik märjana Oksüdeeruvad ained
     

   

  Orgaanilised peroksiidid Mürgised ained Nakatavad ained Radioaktiivsed materjalid Lõhustuv materjal
  322B, 322W
  ADR 5.2
  323
  ADR 6.1
  324
  ADR 6.2
  394, 395, 396
  ADR 7A, 7B, 7C
  325
  ADR 7E
   
  Orgaanilised peroksiidid Mürgised ained Nakatavad ained Radioaktiivsed materjalid  Lõhustuv materjal

   

  Sööbivad ained Muud ohtlikud ained ja esemed Erand kogus Erand kogus Do not load or transport package if damaged Saadetised ainult kaubalennukiga
  326
  ADR 8
  327
  ADR 9
  327-331
  ADR 9-Li
  329 - ADR 331 330 - ADR
  Sööbivad ained Muud ohtlikud ained ja esemed Liitiumit sisaldavad batareid ja seadmed Erand kogus Do not load or transport package if damaged Saadetised ainult kaubalennukiga
       

   

   ADR kleebised 10 kaupa pakis.

  ÜRO numbritega ohtlike ainete märgistus


  Kõikidele ADR ja ohtlike veoste kleebistele saab lisada vajalikud spetsiifilised numbrid ja tekstid.

  ÜRO numbrite järjestus nimekiri siin > PDF fail

  Üldine ADR määrus siin > https://www.riigiteataja.ee/akt/110062011019?leiaKehtiv

  Ohutusmärgid iga valdkonna jaoks - Kolm Lõvi Ohutus klienditeenindus 658 0215, 658 0214, e-post: ohutus (ätt) kolmlovi (dot)ee