Kaelakaatide kavandamisest ja trükiks ettevalmistusest.

1. Kujundades alati arvesta kuhu tuleb kaelapaela kinnitusauk ja mis kujuga (ümmargune või piklik). Augukuju sõltub kaelapaela tüübist.
• Kui soovid et kaelakaardid oleks kapslisse lamineeritud (kapsli eelis on suurem jäikus ja vastupidavus niiskusele) kasuta alati õige tüüp mõõte (vaata joonist siit).
• Kui aga soovide et kaelakaardi on kasutatavad pehmetes taskutes (pehmete taskute eelis on see et saate registreerumisel ise kirjutada nime peale ja/või lisada taskutesse muud infomaterjali) siis on mõõdud teised (pehmete taskute mõõte vaata siit).

2. Kui trükk on plaanitud servadeni siis kindlasti lisa oma kujundusele 3mm trükivaru igasse serva, millel kujundusjätkub. Peale töö trükkimist lõigatakse trükivaru maha.

3. Olulised detailid ja tekstiline info jäta servadest minimaalselt 5mm kaugusele.


 Kaelakaartide nimekirjade saatmine XLS failidena. Iga andmeväi paiguta eraldi veergu ja andmed ülevalt alla ridadesse.

Kui on fotod siis foto nimi märgi samuti eraldi veergu nime reale.