Sobilikud failid

 

Valmis kujundused peaksid olema esitatud AI, CDR või PDF formaadis, mis on salvestatud PC-süsteemi jaoks. Fondid konverditud, bleed 3-5mm. Värvisüsteem CMYK või SPOT olenevalt töö väljundist. Failis olev bitmapgraafika ka CMYK või SPOT värvides ning õiges resolutsioonis. Failis olev kujundus peaks olema 1:1 suuruses ilma poogna laotust tegemata.

Kujundamiseks ei sobi kontoritarkvara!

Algmaterjalidena sobivad erinevaid failid:

AutoCad faile me avada ei saa. Palume need eelnevalt salvestada 1:1 trükise mõõdus PDF-failideks!

Kontoritarkvaras tehtud tabelitele palume kaasa kindlasti kas väljaprinti paberil või PDF-i.

Üleminekuvärve kasutades palume kindlasti hoolikalt läbi mõelda, kuidas ekraanil nähtu võiks hiljem paberil kajastuda. Vaata allolevat nelja tulpa. Kahel vasakpoolsel tulbal on üleminek 100%-0%. Erinevus on vaid selles, kuidas on üleminek jagatud kujundi pikkusele. Kahel parempoolsel tulbal on üleminek 10%-0%, kuid kõige parempoolsemal on kujundatud SPOT halliga üleminek ja paremalt teisel on üleminek kujundatud musta põhitooniga, mille värvitäidlus allservas on 10%. Tulemus on täiesti erinev.

yleminek

 

Valmis trükifailides kasuta ainult õigeid värvitoone just selles värvisüsteemis, milles soovid hiljem trükist teostada.