header
KOLM LÕVI OHUTUS - ohutusmärgid iga valdkonna jaoks - ohutusmärgid, ohutusmärgistus, ohutuskleebised • KLO PROF - safety signs
navigation
 • Ü L D I N F O
 • KLO PÄRING
 • OHUTUSMÄRGID
 • + tuleohutus
 • + tööohutus
 • + evakuatsioon
 • + esmaabi
 • + elektriohutus
 • + ohtlikud ained
 • + olmemärgid
 • + ehitus
 • ►► Ehitustellimus
 • + lisateatetahvlid
 • + tekstiga märgid
 • + riputusmärgid
 • + etiketid, kleebisetikett
 • + kahepoolsed ohutusmärgid
 • +prügimajandus
 • + käeshoitavad ohutsmärgised
 • TEST EHITUS
 • KLO POSTER
 • METALLIST MÄRGISTUS
 • MILITAARMÄRGISTUS
 • MEREOHUTUS
 • FOSFORMÄRGID
 • HELKURRIBAD - TÄPID
 • ADR / IMO / IATA KLEEBISED
 • TORUSTIKE KLEEBISED
 • NUMBRID-TÄHED
 • LADU+TRANSPORT
 • KONTORISSE
 • AVALIK RUUM
 • TEIBID + LINDID + PÕRANDALE
 • KINNITUSED+RAAMID
 • KELLAD
 • AVATUD-SULETUD SILDID
 • NÄHTAVUSRIBAD
 • METALLKARBID
 • KONTROLLKLEEBISED
 • KAELAKAARDID
 • TAHVLID
 • MÄRGISTAMINE
 • LOGOD TÖÖRÕIVASTELE
 • ERILAHENDUSED
 • OMA TEKSTIGA KLEEBISED-SILDID
 • AADRESSTÄHISED
 • PRAKTILINE KONTOR - TÖÖKOHT
 • MASINAOHUTUS
 • MATERJALID
 • TEHNILINE
 • NÄHTAVUSTABEL
 • ÕIGUSAKTID
 • KONTAKT
 • Galerii
 • VEEBI STRUKTUUR
 • Ehitusterritooriumi märgised

   VABANDAME VEEBLEHEL tehniline tõrge. 
  Vaadake ehitusterritooriumi tähistamise märke  www.kohver.com või siit otselink http://www.kohver.com/products.php?category_id=100


  Ehitusterritooriumi märgised, töömaa sildid, ehitusobjekti sildid-märgid. Tugevdatud pinnas. Toimuvad tõstetööd. Töötavad kraanad. Kerged ehituspüstakud. Mitmekeelsed ohutusmärgised. Sissepääsu ja läbipääsu keelavad tekstidega märgised. Võõrastel sisenemine keelatud. Võõrastele objektile sisenemine rangelt keelatud. Läbikäik keelatud. Sissepääs keelatud. Objektisilt.

  \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Ehitusobjekti,\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"
  Ohutusmärgis kirjeldab ehitusterritooriumil keelatud tegevusi, ohtusi ja kohustusi. Suurus 1000x660mm, materjal tunnelplastik 5mm, kinnitus võrkaiale kaablivitsade või traadiga läbi metallöösitud aukude. ART 1569 maksumus 28.33+km ja kaitsekilega kaetult 39.67+km. 

  Tekstiga "TERRITOORIUMIL"... ART1570.


  \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"Ehtiusobjekt,\\\\\\\\"\\\\"\\"\"

  Töömaa tähistamiseks kasutatav üldine ohutsooni (ART11530) piiritlev ohutusmärk "OHUTSOON" 1000x300mm, 5mm tunnelplastik varustatud metallöösitud aukudega, et suurendada märgi vastupidavust võrkaiale kinnitamisel. Maksumus 19.97+km (kaitsekilega versioon 27.95+km).

  Ehitusmärgid suuruses 1000x500mm > maksumus 24.40+km, 600x300mm > maksumus 15.42+km ja 500x250mm > maksumus 14.17+km, ka suuruses 500x500mm > maksumus 17.50+km (materjal 5mm tunnelplastik ja nurkades metallöösid). Võimalik valmistada oma tekstide ja märkidega märke - ERITELLIMUSEL VALMISTATUD MÄRKIDELE TEHAKSE HINNAPAKKUMINE! Küsi hinnapakkumine siit.
  Lisana saab valida kas panna märgile peale kaitsekile ja samuti on võimalik erinevaid alusmaterjale.

  Ehitusmärgid on viies erinevas suuruses 500x250, 500x500mm, 750x380, 1000x300, 1000x500mm. Kõiki märke laotootena kõikides suurustes ei pakuta.

  Videovalve märgis tekstiga ART11578T1  \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\" tunnelplastikul 500x500 (laos), tavalisel plastikul 300x300, 200x200mm jm suurused kleebistena.

  Ehitusplatsil vastutajate nimed tööohutuse, tuleohutuse ja esmaabiandja 600x350mm

  \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"ehitusplatsi\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"


  Eritellimusel valmistatavate 1 või 2.. kaupa tellides MOODUL EHITUSMÄRGID 600x600mm (29848) suuruses: kaitsekilega öösitud nurkadega 5mm tunnelplastik 1tk 42.62+km ja kogustele 2+ tk kaitsekilega 36,67+km.
  Plastik 5mm kaitsekilega augud puuritud 1tk 42.92+km kogustele 2+ tk hinnaga 36,67+km. Alumiiniumkomposiitplaat 3mm kaitsekilega augud puuritud 1tk 53.-+km kui kogus on 2tk või rohkem siis koos kaitsekilega tk hind 47,00+km. Liitmärkide koostamisel lisanduvad arvutigraafiliste tööde maksumus alates 10,50+km. Kui tellida ilma kaitsekileta versioon siis 60x60cm hinnad ~4.25+km võrra odavam odavam.


  Mõned näited:

  \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"ehitusobjektil\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Ettevaatust\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Värav\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Läbipääsu\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"
  1531 1532 1533 1543
  ehitusobjektil -
  kõrvalistel isikutel ehitusobjektil viibimine keelatud!
  1000x500mm

  Ettevaatust kaevetööd
  1000x500mm
  Värav 1 ainult veokitele
  1000x500mm

  Läbipääsu ei ole
  500x500mm

   \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"

   

  \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Objektil\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Värav\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Ripplast\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Kõrvalistel\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"
  1534 1541 1109 1535
  Objektil on valve
  1000x500mm

  Värav 1
  1000x500mm

  Ripplast
  500x500mm
  Kõrvalistel isikutel objektil viibimine keelatud!
  1000x500mm
   \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"  \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"  \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"

   

  \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Objekti\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Ohuala\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Lifti\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Ohtlik\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Territooriumil\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"
  1537 1112 1536 843 1555
  Objekti kontor
  1000x500mm

  Ohuala
  500x500mm

  Lifti mitte üle koormata!
  1000x500mm
  Ohtlik tsoon
  500x500mm

  Territooriumil suitsetamine keelatud!
  500x500mm
  \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"  \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"  \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"  \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"

   

  \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Kõrvalistel\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"WC\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Kaevendisse\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Ohutsoon\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Kanna\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"
  1544 1545 1529 1530 122-ERI-PIB
  Kõrvalistel isikutel sisenemine keelatud!
  500x500mm

  WC
  500x500mm

  Kaevendisse kukkumisoht
  500x500mm
  Ohutsoon
  1000x500mm

  Kanna kaitsekiivrit
  500x500mm
   \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"  \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"

   

  \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Ettevaatust!\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Territooriumil\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Objekti\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"
  1538 1539A ja 1539B 1529
  Ettevaatust! Kraana töötsoon
  1000x500mm

  Territooriumil suitsetamine ainult suitsetamiskohas
  1000x500mm

  Objekti kontor
  1000x500mm
  \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"  \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\" \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"

   

  Alusmaterjalideks pakume tunnel- ja vahtplastikut. Vajadusel saame lisada nurkadesse metallöösid,
  suurendamaks märgiste vastupidavust. Ehitusmärgistel on tunnelplastik 5mm ja vahtplastik
  3mm paksune. Küsi ka uue tugeva 3mm komposiitmaterjali DIBOND (alumiinium+plast+alumiinium)
  kohta lähemat teavet ja hinnapakkumist.


  Objektisildid, objektiviidad, objektipass, töömaa sildid

  \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"obketisilt\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"
  Objektisilt koos kinnitusöösidega. Mõõdud 600x900, 800x1200, 1000x1500, 1200x1800mm.

  \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"ehitusobjekti\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"
  HP33936


  Erinevad märkide suurused ehitusterritooriumi piirdel ehk kuidas on nähtavad erinevad suurused reaalsuses.

  \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"

  Tööohutus ehitusplatsil (link riigiteatajasse).


  TUGEVDATUD PINNAS

  \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"tugevdatud\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"


  Töötavad kraanad, toimuvad tõstetööd, ohtlik tsoon, töötavad sadamakraanad. Tekst vastavalt kliendi juhistele ja tegelikule ohuolukorrale. Suurus 500x750mm. Piltidel näha aukudel metallist tugevdus öösid — võimalik kasutada ainult 5mm tunnelplastiku puhul. Tk hind 34.85+km.

  \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"toimuvad\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"

  Laovalik 500x750mm kaitsekiledega 5mm tunnelplast:
  ART2417 - Othtlik Tsoon sisenemine keelatud! Toimuvad tõstetööd! (G)
  ART2416 - Ohtlik tsoon! Kraanade tööpiirkond (E)
  ART2415 - Ohtlik tsoon! Toimuvad tõstetööd (D)


  Kerged ohutuspüstakud väikestele ja ajutistele ehitutöödele. Esikülje suurus 290x700mm. Tekstiga "ETTEVAATUST EHITUSTÖÖD!" ART9701 (48.96+km). Lisana võimalik tellida ka oma tekstiga 59.25+km. Telli siit.

  \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Kerged\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\" 


  Mitmekeelsed ohutusmärgised. Kõrvalistel isikutel objektil viibimine keelatud! Eestikeelne, venekeelne, ingl\"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"iskeelne.

  A. KÕRVALISTEL ISIKUTEL OBJEKTIL VIIBIMINE KEELATUD. ART1535-EST, ART1535-ENG, ART1535-RUS

  \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\" 


  B. LÄBIKÄIK KEELATUD ja SISSEPÄÄS KEELATUD (kahe keelne) ART1571 EST-RUS, ART1573 EST-RUS, ART1571-2 EST-RUS, ART1572-2 EST RUS

  \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Läbikäik\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"


  C. VÕÕRASTEL SISENEMINE KEELATUD (mitme keelne) ART 10982-01, ART 10983, ART10984, ART10982-02

  \"\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"\"

  Suurus 1000x500mm (teised suurused sama kujundusega 600x300, 500x250mm). Väiksemaid sisenemist keelavaid silte vaata ka siit.

  Ehitusterritooriumi märgised, töömaa sildid, ehitusobjekti sildid-märgid. Tugevdatud pinnas. Toimuvad tõstetööd. Töötavad kraanad. Kerged ehituspüstakud. Mitmekeelsed ohutusmärgised. Sissepääsu ja läbipääsu keelavad tekstidega märgised. Võõrastel sisenemine keelatud. Võõrastele objektile sisenemine rangelt keelatud. Läbikäik keelatud. Sissepääs keelatud. Objektisilt.

  \"\\"Ehitusobjekti,\"
  Ohutusmärgis kirjeldab ehitusterritooriumil keelatud tegevusi, ohtusi ja kohustusi. Suurus 1000x660mm, materjal tunnelplastik 5mm, kinnitus võrkaiale kaablivitsade või traadiga läbi metallöösitud aukude. ART 1569 maksumus 28.33+km ja kaitsekilega kaetult 39.67+km. 

  Tekstiga "TERRITOORIUMIL"... ART1570.


  \"\\"Ehitusobjekti,\"

  Töömaa tähistamiseks kasutatav üldine ohutsooni (ART11530) piiritlev ohutusmärk "OHUTSOON" 1000x300mm, 5mm tunnelplastik varustatud metallöösitud aukudega, et suurendada märgi vastupidavust võrkaiale kinnitamisel. Maksumus 19.97+km (kaitsekilega versioon 27.95+km).

  Ehitusmärgid suuruses 1000x500mm > maksumus 24.40+km, 600x300mm > maksumus 15.42+km ja 500x250mm > maksumus 14.17+km, ka suuruses 500x500mm > maksumus 17.50+km (materjal 5mm tunnelplastik ja nurkades metallöösid). Võimalik valmistada oma tekstide ja märkidega märke - ERITELLIMUSEL VALMISTATUD MÄRKIDELE TEHAKSE HINNAPAKKUMINE! Küsi hinnapakkumine siit.
  Lisana saab valida kas panna märgile peale kaitsekile ja samuti on võimalik erinevaid alusmaterjale.

  Ehitusmärgid on viies erinevas suuruses 500x250, 500x500mm, 750x380, 1000x300, 1000x500mm. Kõiki märke laotootena kõikides suurustes ei pakuta.

  Videovalve märgis tekstiga ART11578T1  \"\\"\\"\" tunnelplastikul 500x500 (laos), tavalisel plastikul 300x300, 200x200mm jm suurused kleebistena.

  Ehitusplatsil vastutajate nimed tööohutuse, tuleohutuse ja esmaabiandja 600x350mm

  \"\\"ehitusplatsil\"


  Eritellimusel valmistatavate 1 või 2.. kaupa tellides MOODUL EHITUSMÄRGID 600x600mm (29848) suuruses: kaitsekilega öösitud nurkadega 5mm tunnelplastik 1tk 42.62+km ja kogustele 2+ tk kaitsekilega 36,67+km.
  Plastik 5mm kaitsekilega augud puuritud 1tk 42.92+km kogustele 2+ tk hinnaga 36,67+km. Alumiiniumkomposiitplaat 3mm kaitsekilega augud puuritud 1tk 53.-+km kui kogus on 2tk või rohkem siis koos kaitsekilega tk hind 47,00+km. Liitmärkide koostamisel lisanduvad arvutigraafiliste tööde maksumus alates 10,50+km. Kui tellida ilma kaitsekileta versioon siis 60x60cm hinnad ~4.25+km võrra odavam odavam.


  Mõned näited:

  \"\\"ehitusobjektil\\"\" \"\\"Ettevaatust\" \"\\"Värav\" \"\\"Läbipääsu\"
  1531 1532 1533 1543
  ehitusobjektil -
  kõrvalistel isikutel ehitusobjektil viibimine keelatud!
  1000x500mm

  Ettevaatust kaevetööd
  1000x500mm
  Värav 1 ainult veokitele
  1000x500mm

  Läbipääsu ei ole
  500x500mm

    \"\\"\\"\" \"\\"\\"\" \"\\"\\"\" \"\\"\\"\"

   

  \"\\"Objektil\" \"\\"Värav\" \"\\"Ripplast\\"\" \"\\"Kõrvalistel\"
  1534 1541 1109 1535
  Objektil on valve
  1000x500mm

  Värav 1
  1000x500mm

  Ripplast
  500x500mm
  Kõrvalistel isikutel objektil viibimine keelatud!
  1000x500mm
    \"\\"\\"\" \"\\"\\"\"   \"\\"\\"\"   \"\\"\\"\"

   

  \"\\"Objekti\" \"\\"Ohuala\\"\" \"\\"Lifti\" \"\\"Ohtlik\" \"\\"Territooriumil\"
  1537 1112 1536 843 1555
  Objekti kontor
  1000x500mm

  Ohuala
  500x500mm

  Lifti mitte üle koormata!
  1000x500mm
  Ohtlik tsoon
  500x500mm

  Territooriumil suitsetamine keelatud!
  500x500mm
  \"\\"\\"\"   \"\\"\\"\"   \"\\"\\"\" \"\\"\\"\"   \"\\"\\"\"

   

  \"\\"Kõrvalistel\" \"\\"WC\\"\" \"\\"Kaevendisse\" \"\\"Ohutsoon\\"\" \"\\"Kanna\"
  1544 1545 1529 1530 122-ERI-PIB
  Kõrvalistel isikutel sisenemine keelatud!
  500x500mm

  WC
  500x500mm

  Kaevendisse kukkumisoht
  500x500mm
  Ohutsoon
  1000x500mm

  Kanna kaitsekiivrit
  500x500mm
    \"\\"\\"\"   \"\\"\\"\" \"\\"\\"\" \"\\"\\"\" \"\\"\\"\"

   

  \"\\"Ettevaatust!\" \"\\"Territooriumil\" \"\\"Objekti\"
  1538 1539A ja 1539B 1529
  Ettevaatust! Kraana töötsoon
  1000x500mm

  Territooriumil suitsetamine ainult suitsetamiskohas
  1000x500mm

  Objekti kontor
  1000x500mm
  \"\\"\\"\"   \"\\"\\"\" \"\\"\\"\"

   

  Alusmaterjalideks pakume tunnel- ja vahtplastikut. Vajadusel saame lisada nurkadesse metallöösid,
  suurendamaks märgiste vastupidavust. Ehitusmärgistel on tunnelplastik 5mm ja vahtplastik
  3mm paksune. Küsi ka uue tugeva 3mm komposiitmaterjali DIBOND (alumiinium+plast+alumiinium)
  kohta lähemat teavet ja hinnapakkumist.


  Objektisildid, objektiviidad, objektipass, töömaa sildid

  \"\\"obketisilt\\"\"
  Objektisilt koos kinnitusöösidega. Mõõdud 600x900, 800x1200, 1000x1500, 1200x1800mm.

  \"\\"ehitusobjekti\"
  HP33936


  Erinevad märkide suurused ehitusterritooriumi piirdel ehk kuidas on nähtavad erinevad suurused reaalsuses.

  \"\\"\\"\"

  Tööohutus ehitusplatsil (link riigiteatajasse).


  TUGEVDATUD PINNAS

  \"\\"tugevdatud\"


  Töötavad kraanad, toimuvad tõstetööd, ohtlik tsoon, töötavad sadamakraanad. Tekst vastavalt kliendi juhistele ja tegelikule ohuolukorrale. Suurus 500x750mm. Piltidel näha aukudel metallist tugevdus öösid — võimalik kasutada ainult 5mm tunnelplastiku puhul. Tk hind 34.85+km.

  \"\\"toimuvad\"

  Laovalik 500x750mm kaitsekiledega 5mm tunnelplast:
  ART2417 - Othtlik Tsoon sisenemine keelatud! Toimuvad tõstetööd! (G)
  ART2416 - Ohtlik tsoon! Kraanade tööpiirkond (E)
  ART2415 - Ohtlik tsoon! Toimuvad tõstetööd (D)


  Kerged ohutuspüstakud väikestele ja ajutistele ehitutöödele. Esikülje suurus 290x700mm. Tekstiga "ETTEVAATUST EHITUSTÖÖD!" ART9701 (48.96+km). Lisana võimalik tellida ka oma tekstiga 59.25+km. Telli siit.

  \"\\"Kerged\" 


  Mitmekeelsed ohutusmärgised. Kõrvalistel isikutel objektil viibimine keelatud! Eestikeelne, venekeelne, ingl\"\\"\\"\"iskeelne.

  A. KÕRVALISTEL ISIKUTEL OBJEKTIL VIIBIMINE KEELATUD. ART1535-EST, ART1535-ENG, ART1535-RUS

  \"\\"\\"\" 


  B. LÄBIKÄIK KEELATUD ja SISSEPÄÄS KEELATUD (kahe keelne) ART1571 EST-RUS, ART1573 EST-RUS, ART1571-2 EST-RUS, ART1572-2 EST RUS

  \"\\"Läbikäik\"


  C. VÕÕRASTEL SISENEMINE KEELATUD (mitme keelne) ART 10982-01, ART 10983, ART10984, ART10982-02

  \"\\"\\"\"

  Suurus 1000x500mm (teised suurused sama kujundusega 600x300, 500x250mm). Väiksemaid sisenemist keelavaid silte vaata ka siit.

  Ohutusmärgid iga valdkonna jaoks - Kolm Lõvi Ohutus klienditeenindus 658 0215, 658 0214, e-post: ohutus (ätt) kolmlovi (dot)ee